منوی دسته بندی
منوی دسته بندی

دستگاه قلب و عروق خون

فیبرهای پورکنژ: ساختار، عملکرد و اهمیت بالینی

فیبرهای پورکنژ: ساختار، عملکرد و اهمیت بالینی

مقدمه ای بر فیبرهای پورکنژ: فیبرهای پورکنژ که به نام آناتومیست چک، Jan Evangelista Purkyně که برای اولین بار آنها را در سال 1839 توصیف کرد، نامگذاری شده‌اند، رشته‌های ماهیچه‌ای…

پاتوژنز-Pathogenesis- و توضیحات تکمیلی آن

پاتوژنز-Pathogenesis- و توضیحات تکمیلی آن

معرفی: درک پاتوژنز برای متخصصان و دانشجویان   ضروری است تا مکانیسم های اساسی بیماری ها را درک کنند. هدف این راهنما ارائه یک نمای کلی از پاتوژنز شامل تعاریف، انواع،…

اپیسپادیاس-epispadias- اطلاعات تکمیلی آن

پروتئینوری-Proteinuria-و اطلاعات تکمیلی

معرفی پروتئینوری : پروتئینوری یک وضعیت پزشکی است که با وجود پروتئین اضافی در ادرار مشخص می شود که اغلب نشان دهنده اختلال عملکرد کلیوی یا سایر بیماری های سیستمیک…

تاکی کاردی-tachycardia-VT-و اطلاعات تکمیلی ان

تاکی کاردی-tachycardia-VT-و اطلاعات تکمیلی ان

معرفی تاکی کاردی: تاکی کاردی بطنی (VT) یک ریتم سریع قلب است که از بطن‌ها منشا می‌گیرد و با سه یا چند انقباض زودرس بطنی متوالی (PVCs) مشخص می‌شود. بر…

درک سپسیس-Septicemia : راهنمای جامع برای دانشجویان

درک سپسیس-sepsis: راهنمای جامع برای دانشجویان

معرفی: سپسیس وجود عفونت باکتریال در جریان خون یا یک وضعیت تهدید کننده زندگی است که زمانی ایجاد می شود که پاسخ بدن به عفونت باعث التهاب گسترده شود. اگر…

هیپرلیپیدی-hyperlipidemia علائم و نشانه ها

معرفی: هیپرلیپیدی یک بیماری شایع پزشکی است که با افزایش سطح لیپیدها (چربی ها) در جریان خون مشخص می شود. به عنوان متخصصان مراقبت های بهداشتی آینده، برای دانشجویان   ضروری…

درک هیپوآلبومینمی: راهنمای جامع برای دانشجویان

معرفی: هیپوآلبومینمی یک وضعیت پزشکی است که با سطوح پایین غیرطبیعی آلبومین، پروتئینی که در خون یافت می شود، مشخص می شود. به عنوان متخصصان مراقبت های بهداشتی آینده، دانشجویان…

0 تا 100 پروکائین آمید - Procainamide

CPR – آموزش 0 تا 100 احیای قلبی ریوی

اقدامات قبل از CPR – احیای قلبی ریوی پرسش پاسخ آیا قبل از شروع CPR – احیای قلبی ریوی، باید مطمئن شویم که ایست قلبی رخ داده است؟ بله، انجام…