منوی دسته بندی
منوی دسته بندی

داخلی و جراحی

اکستروفی مثانه-Bladder Exstrophy-اطلاعات تکمیلی

اکستروفی مثانه-Bladder Exstrophy-اطلاعات تکمیلی

اکستروفی مثانه: اکستروفی مثانه یک ناهنجاری مادرزادی نادر است که با یک ناهنجاری در رشد دیواره پایین شکم و مثانه مشخص می شود و تقریباً در 1 در 30000 تولد…

اپیسپادیاس-epispadias- اطلاعات تکمیلی آن

اپیسپادیاس-epispadias- اطلاعات تکمیلی آن

تعریف: اپیسپادیاس یک ناهنجاری مادرزادی است که با قرارگیری غیرطبیعی دهانه مجرای ادرار در قسمت پشتی آلت تناسلی مرد یا کلیتوریس در زنان مشخص می شود.این به دلیل ادغام ناقص…

تشنج نوزادان-neonatal seizure-اطلاعات تکمیلی ان

تشنج نوزادان-neonatal seizure-اطلاعات تکمیلی ان

علل تشنج نوزادان: تشنج نوزادان می تواند ناشی از شرایط زیر باشد : انسفالوپاتی هیپوکسیک-ایسکمیک (فقدان اکسیژن یا جریان خون به مغز). خونریزی داخل جمجمه (خونریزی در داخل جمجمه). اختلالات…

نکروتیزینگ انتروکولیتیس-necrotizing entrocolitis-

نکروتیزینگ انتروکولیتیس-necrotizing enterocolitis-

معرفی نکروتیزینگ انتروکولیتیس: نکروتیزینگ انتروکولیتیس (NEC) یک بیماری جدی است که عمدتاً بر نوزادان نارس تأثیر می گذارد، به ویژه آنهایی که قبل از هفته 32 بارداری یا با وزن…

هیپوسپادیاس-Hypospadias-و اطلاعات تکمیلی ان

هیپوسپادیاس-Hypospadias-و اطلاعات تکمیلی ان

هیپوسپادیاس چیست ؟ هیپوسپادیاس یک بیماری مادرزادی است که با قرار گرفتن غیر طبیعی دهانه مجرای ادرار در قسمت زیرین آلت تناسلی به جای نوک مشخص می شود. این وضعیت…

فیبرهای پورکنژ: ساختار، عملکرد و اهمیت بالینی

فیبرهای پورکنژ: ساختار، عملکرد و اهمیت بالینی

مقدمه ای بر فیبرهای پورکنژ: فیبرهای پورکنژ که به نام آناتومیست چک، Jan Evangelista Purkyně که برای اولین بار آنها را در سال 1839 توصیف کرد، نامگذاری شده‌اند، رشته‌های ماهیچه‌ای…

پاتوژنز-Pathogenesis- و توضیحات تکمیلی آن

پاتوژنز-Pathogenesis- و توضیحات تکمیلی آن

معرفی: درک پاتوژنز برای متخصصان و دانشجویان   ضروری است تا مکانیسم های اساسی بیماری ها را درک کنند. هدف این راهنما ارائه یک نمای کلی از پاتوژنز شامل تعاریف، انواع،…

اپیسپادیاس-epispadias- اطلاعات تکمیلی آن

پروتئینوری-Proteinuria-و اطلاعات تکمیلی

معرفی پروتئینوری : پروتئینوری یک وضعیت پزشکی است که با وجود پروتئین اضافی در ادرار مشخص می شود که اغلب نشان دهنده اختلال عملکرد کلیوی یا سایر بیماری های سیستمیک…

عفونت دستگاه گوارش-GI-و توضیحات تکمیلی

پریتونیت-Peritonitis-معرفی کامل و جامع

معرفی پریتونیت: پریتونیت یک بیماری جدی پزشکی است که با التهاب صفاق، بافت نازکی که دیواره داخلی شکم را پوشانده و اندام های شکمی را می پوشاند، مشخص می شود….