منوی دسته بندی
منوی دسته بندی

مادر و نوزاد

اکستروفی مثانه-Bladder Exstrophy-اطلاعات تکمیلی

اکستروفی مثانه-Bladder Exstrophy-اطلاعات تکمیلی

اکستروفی مثانه: اکستروفی مثانه یک ناهنجاری مادرزادی نادر است که با یک ناهنجاری در رشد دیواره پایین شکم و مثانه مشخص می شود و تقریباً در 1 در 30000 تولد…

اپیسپادیاس-epispadias- اطلاعات تکمیلی آن

اپیسپادیاس-epispadias- اطلاعات تکمیلی آن

تعریف: اپیسپادیاس یک ناهنجاری مادرزادی است که با قرارگیری غیرطبیعی دهانه مجرای ادرار در قسمت پشتی آلت تناسلی مرد یا کلیتوریس در زنان مشخص می شود.این به دلیل ادغام ناقص…

تشنج نوزادان-neonatal seizure-اطلاعات تکمیلی ان

تشنج نوزادان-neonatal seizure-اطلاعات تکمیلی ان

علل تشنج نوزادان: تشنج نوزادان می تواند ناشی از شرایط زیر باشد : انسفالوپاتی هیپوکسیک-ایسکمیک (فقدان اکسیژن یا جریان خون به مغز). خونریزی داخل جمجمه (خونریزی در داخل جمجمه). اختلالات…

نکروتیزینگ انتروکولیتیس-necrotizing entrocolitis-

نکروتیزینگ انتروکولیتیس-necrotizing enterocolitis-

معرفی نکروتیزینگ انتروکولیتیس: نکروتیزینگ انتروکولیتیس (NEC) یک بیماری جدی است که عمدتاً بر نوزادان نارس تأثیر می گذارد، به ویژه آنهایی که قبل از هفته 32 بارداری یا با وزن…

هیپوسپادیاس-Hypospadias-و اطلاعات تکمیلی ان

هیپوسپادیاس-Hypospadias-و اطلاعات تکمیلی ان

هیپوسپادیاس چیست ؟ هیپوسپادیاس یک بیماری مادرزادی است که با قرار گرفتن غیر طبیعی دهانه مجرای ادرار در قسمت زیرین آلت تناسلی به جای نوک مشخص می شود. این وضعیت…

0 تا 100 پروکائین آمید - Procainamide

0 تا 100 فیستول-Fistule

Fistule : فیستول یک اتصال غیرطبیعی بین دو سطح جسمی است که به وجود می‌آید و ممکن است به علت عفونت، آسیب، یا التهاب ایجاد شود. این اتصال ممکن است…