منوی دسته بندی
منوی دسته بندی

دستگاه عصبی

تشنج نوزادان-neonatal seizure-اطلاعات تکمیلی ان

تشنج نوزادان-neonatal seizure-اطلاعات تکمیلی ان

علل تشنج نوزادان: تشنج نوزادان می تواند ناشی از شرایط زیر باشد : انسفالوپاتی هیپوکسیک-ایسکمیک (فقدان اکسیژن یا جریان خون به مغز). خونریزی داخل جمجمه (خونریزی در داخل جمجمه). اختلالات…

تصویر صفحه 2024 04 09 140941

بصل النخاع- medulla چیست و اطلاعات تکمیلی آن

بصل النخاع، واقع در پایه ساقه مغز، یک جزء کلیدی مسئول تنظیم عملکردهای حیاتی بدن است. با وجود اندازه کوچک آن، این ساختار در کنترل فعالیت های خودمختار مانند ضربان…

0 تا 100 پروکائین آمید - Procainamide

CPR – آموزش 0 تا 100 احیای قلبی ریوی

اقدامات قبل از CPR – احیای قلبی ریوی پرسش پاسخ آیا قبل از شروع CPR – احیای قلبی ریوی، باید مطمئن شویم که ایست قلبی رخ داده است؟ بله، انجام…

0 تا 100 پروکائین آمید - Procainamide

0 تا 100 رپولارریزاسیون-Repolarization

آیا تاکنون به فرآیند رپولاریزاسیون در سلول‌های عصبی و عضلانی توجه کرده‌اید؟ این فرآیند بسیار مهم در عملکرد صحیح این سلول‌ها و انتقال ایمپالس‌های الکتریکی بازی می‌کند. در این مقاله،…